زنان و زايمان

بخش  زايمان (LDR) اين بخش در طبقه سوم بيمارستان ايرانشهر تهران واقع شده است و از طريق 3 آسانسور و يك راه پله قابل دسترسي مي باشد .  اين بخش در تمام ايام هفته و ساعات شبانه روز آماده خدمت رساني به مادران محترم باردار مراجعه كننده به اين مركز مي باشد . در اين مركز […]

زنان و زايمان Read More »