آنژيوگرافي

بخش آنژيوگرافي بيمارستان ايرانشهر در طبقه دوم بيمارستان واقع شده است . اين بخش داراي دستگاه آنژيوگرافي شركت زيمنس ميباشد كه به تازگي به روز رساني شده است . در اين بخش كليه آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي هاي زير قابل انجام مي باشد :
آنژيوگرافي عروق كرونر ، كليه ( رنال ) ، پريفرال( شامل اندام تحتاني ، فوقاني ، كاروئيد و عروق مغزي ) ، ونوگرافي ، ونوپلاستي ( عروق وريدي ) انجام پذير است . بخش آنژيوگرافي همه روزه فعال مي باشد و سعي در به حداقل رسانيدن نوبت انتظار دارد . جهت رفاه حال بيماران ، بيمارستان با بسياري از بيمه هاي تكميلي قرارداد دارد كه عمدتا بصورت آنلاين انجام پذير است . بخش آنژيوگرافي بصورت 24 ساعته آنكال دارد كه آماده خدمت رساني به بيماران قلبي اورژانس مي باشد . همينطور بخش جراحي قلب بصورت فعال و آنكال آماده خدمت رساني به مراجعين محترم اين بيمارستان مي باشد .

Translate »