راهنماي ملاقات كنندگان

راهنماي ملاقات كنندگان در بيمارستان ايرانشهر تهران

۱.ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان عزیز در بخشهای عادی ساعت 14 تا ۱۶ و در بخش های ویژه ساعت ۱5 تا 16 می باشد.
٢. با توجه به محدودیت فضا وزمان، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم خویشان و دوستانی را که مایل به ملاقات ازبیمارمی باشند پس از ترخیص به منزل هدایت کنید . 
٣. سیگار کشیدن در محیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیدا ممنوع است. 
۴. مسئولیت نگهداری از وسائل، اشیای قیمتی و شخصی به عهده بیمارستان نمی باشد. 
۵. امکانات تصویربرداری از لحظات باشکوه و بیاد ماندنی تولد فرزند شما، توسط بیمارستان فراهم است ، بدیهی است که هزینه فیلمبرداری به عهده بیمار می باشد . 
۶. حضور همراه بربالین بیمار منوط به اجازه پزشک معالج، بخش و دریافت کارت همراه است . 
۷. از آوردن کودکان زیر ۱۲ سال به بیمارستان جدا خودداری فرمایید .
 
 

راهنماي ملاقات در بيمارستان ايرانشهر
Translate »