نكات هنگام ترخيص

نكات هنگام ترخيص


  • لیستی از دارو ها که شما با نحوه ی مصرف آن آشنا باشید .
  •  راهنمایی برای رژیم غذایی شما .
  •  دستورالعمل مراقبت از زخم ، راه وریدی ،درن و غیره .
  •  لیستی از کلیه علایمی که در صورت مواجه شدن با آن باید به پزشک خود گزارش دهید ( تب ، قرمزی پوست و غیره )
  •  برنامه مراجعه بعدی جهت پیگیری کار های درمانی
  •  دریافت خلاصه پرونده و کلیه مدارک قابل دریافت پرونده مثل سونوگرافی ، سی تی اسکن و غیره هنگام خروج از بخش .

Translate »