جراحي – داخلي

بخش جراحي :

بخش جراحي بيمارستان ايرانشهر تهران در طبقه 5 بيمارستان واقع شده است ، اين بخش داراي 20 اتاق مي باشد .
انواع خدمات درماني همانند جراحي هاي عمومي ، ارتوپدي ، … در اين مركز انجام مي پذيرد . 
پرسنل درماني مجرب در اين بخش آماده خدمت رساني به مراجعين محترم اين مركز در راستاي ارتقاع سلامت مددجويان مي باشند . 

Translate »