بهداشت دست

با هدف آموزش و ارتقای سلامت عمومی :

کمپین بهداشت دست درروز یکشنبه مورخ 16/02/1403 ساعت 10-12 در بیمارستان ایرانشهر برگزار گردید.

 

 

·       آموزش علمي و عملي و در خصوص رعايت بهداشت دست توسط کارشناس کنترل عفونت بیمارستان در لابی انجام گرفت.

·       پمفلت های آموزشی در بخش ها و لابی بین حضار توضیع شد.

·       پوسترهای بهداشت دست در لابی و روی بورد بخش ها قرار داده شد.کلاس آموزشی در لابی  بیمارستان


Translate »