بیماران ما

دپارتمان بيماران بين الملل

دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان ایرانشهر مجوعه ای کامل از خدمات را برای بیماران بین المللی ارایه می دهد. از جمله این خدمات مشاوره پزشکی، خدمات تشخـیصی، صـدور صورتحساب و بیمه، سازماندهی سفر و اقامت است.

دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان ایرانشهر، پاسخــگوی نیازهای درمانی شما، از زمان درخواست تا بازگشت شما به کشورتان است. فقط با تماس و ارسال درخواست از طرف شما همه ی اقدامات لازم را برای حضور و درمان شما بخش بین الملل بیمارستان انجام خواهد داد.

پس از اینکه بیماران بین المللی با ما تماس گرفتند مسولین بیماران بین الملل با آنها تماس گرفته و سعی بر برطرف کردن تمامی نیازهای آنها خواهند کرد.

مسول بیماران بین المل فردی با فرهنگ و دارای تحصیلات ویژه می باشند که تمام امکانات رفاهی را برای بیماران در طول مدت اقامت آنها فراهم خواهند کرد.

مسول بیماران بین المل با توجه به فرهنگ افراد و در نظر گرفتن نیاز های شخصی آنها تمامی امکانات رفاهی را در طول مدت زمان اقامت فراهم خواهند کرد.

دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان با در نظر گرفتن موقعیت بیماران که به علت تداوی در یک کشور خارجی احتمال وجود استرس در آنها می باشد را درک کرده و به طور 24 ساعته به بیماران ارایه خدمات می نمایند.

هدف دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان برطرف کردن تمام نیازهای بیماران و خانواده های آنها است که از کشور های خارجی برای درمان به ایران می آیند. در مرکز بیماران بین الملل ارایه خدمات به طور مخصوص برای بیماران انجام می گیرد. پرسنل مرکز بیماران بین الملل با توجه و در نظر گرفتن فرهنگ بیماران حساس و با مهربانی برخورد کرده و تجربه درمانی راحتی را برای آنها مهیا می نمایند.

دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان ایرانشهر قبل و در طول سفر و اقامت شما خدماتی از قبیل ذیل ارایه می نماید:

 • معین کردن وقت ویزیت پزشکی
 • همکاری با بیمه های بین المللی
 • رزواسیون هتل
 • ترانسفر شما از فرودگاه به هتل
 • کمک برای تمدید مدت اقامت و اخذ ویزای درمانی
 • خدمات ترجمه 24 ساعته
 • برآورد و اعلام هزینه پزشکی قبل از ورود شما
 • همراهی شما در مرحله بستری
 • همراهی مترجم انگلیسی زبان در وقت معاینه و درمان
 • خدمات اورژانس 24 ساعته، از جمله هماهنگی حمل و نقل آمبولانس هوایی
 • تهیه و تحویل نسخه ای از گزارش پزشکی شما
 • همراهی در مرحله ترخیص
 • ادامه ارتباطا با پزشک و کنترل از طریق ارسال پرونده  پس از بازگشت به کشور خود
 • کمک های سفر (مدارک مسافرتی و خدمات ویزا برای سیاحت، و غیره)
Translate »