راهنماي پذيرش

راهنماي پذيرش بيمارستان ايرانشهر تهران   • پذیرش بیمار با مراجعه حضوری و ارائه دستور بستری و مدرک شناسایی معتبر(كارت ملي)انجام می پذیرد. • درصورت نداشتن دستور پزشک جهت بستری (با هماهنگی تلفنی پزشک معالج ) و پس از تائید پزشک مربوطه این امر امکان پذیر است . • پذیرش بیمارستان بصورت 24 ساعته  از […]

راهنماي پذيرش Read More »