امور بيمه و صورتحساب

 بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان ايرانشهر تهران واحد بيمه گري بيمارستان ايرانشهر تهران   پاسخگويي در ساعات اداري  از 8:00 الي 15:00  تلفن پاسخگويي : 021719601142 بيمه هاي پايه طرف قرارداد اين مركز : خدمات درماني – نيروهاي مسلح بيمه هاي مكمل طرف قرارداد اين مركز : دانا ، ايران ، پارسيان ، سامان ، كمك رسان […]

امور بيمه و صورتحساب Read More »