دندانپزشكي

دندانپزشكي بيمارستان ايرانشهر تهران

دندانپزشكي بيمارستان ايرانشهر تهران در طبقه اول بيمارستان واقع شده است

ساعت كاري : از 9 صبح الي 18 بعد از ظهر
روزهاي فعال : شنبه الي چهارشنبه
تلفن تماس : 

دندانپزشكي بيمارستان ايرانشهر تهران
Translate »