دفتر پرستاري

دفتر پرستاري

دفتر پرستاري بيمارستان ايرانشهر در طبقه اول واقع شده است .
روزهاي كاري : به صورت شبانه روزي تمامي ساعات ايام هفته
تلفن تماس : 71960 داخلي 1159


Translate »