منوی اصلی
پیوندهای مفید
تبلیغات
اوقات شرعیآماربازدید سایت

الفباي مراجعه به آزمايشگاهها

تعداد بازدید : 20404
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۵/۱۵

پيشگفتار
همه آزمايش ها نياز به آمادگي قبلي ندارند اما انجام بيشتر آزمايش ها  نيازمند رعايت نكاتي است كه اگر به خوبي مراعات گردند موجب رسيدن  به نتايج  درست آزمايشگاهي مي شوند . شايد پرسشي كه پيش از ديگر سئوالات  از سوي  بيماران  مطرح مي شود مسئله  ناشتايي  است . بديهي است كه شما بايد معناي دقيق ناشتا بودن را بدانيد .
به طور كلي منظور از ناشتايي اين است كه :
نبايد طي 12 ساعت پيش از انجام آزمايش  غذا بخوريد .
نبايد طي 12 ساعت پيش از آزمايش  ، مايعات  بنوشيد  ( خوردن آب طبق رژيم عادتي هر شخص اشكالي ندارد ) .
نبايد طي 12 ساعت قبل از آزمايش  آدامس بجويد .
نبايد از شكلات هاي مختلف ، مينت ( تركيبات نعناع دار ) . شربت هاي سينه يا قرص هاي  نرم كننده  گلو استفاده نمائيد .
پس اگر آزمايشي كه پزشك شما   در خواست نموده نياز به  ناشتايي دارد شما :
مي توانيد در طول 12 ساعت پيش از انجام آزمايش  آب بنوشيد .
بايد داروهايي  را كه پزشك اجازه قطع مصرف آنها را صادر نكرده ، مثل گذشته مصرف نماييد ( اما آزمايشگاه را از مصرف آنها  آگاه كنيد . )
مي توانيد  طي 12 ساعت پيش از آزمايش دندان هايتان را مسواك كنيد .
نكته مهم ديگر آگاه بودن آزمايشگاه از سوابق دارويي و بيماري شماست ؛ در صورتي كه بيماري خاصي داريد يا داروي بخصوصي مصرف مي كنيد حتما" آزمايشگاه را مطلع سازيد .
نمونه هاي آزمايشگاهي
ارائه نمونه درست به آزمايشگاه بسيار مهم است ؛ به همين خاطر به دستورالعمل ها و آمادگي هاي لازم براي انجام آزمايش هاي مهم و رايج در آزمايشگاه ها مي پردازيم .
دستورالعمل قند خون 2 ساعت پس از غذا
    شب قبل از آزمايش حداقل 8 ساعت ناشتا باشيد و در طي ناشتايي از خوردن چاي و قهوه پرهيز نمائيد .
    پس از اينكه نمونه خون ناشتا  از شما گرفته شد صبحانه معمولي كه هر روز مي خوريد را ميل نمائيد .
    وقتي اولين لقمه صبحانه  را خوريد ساعت را يادداشت كنيد  نمونه گيري دقيقا" 2 ساعت پس از ساعت مذكور انجام مي پذيرد .
    حتي الامكان صبحانه را در آزمايشگاه  صرف نموده و تا زمان  انجام آزمايش در آزمايشگاه منتظر بمانيد .
    قبل از انجام آزمايش ( در طي مدت ناشتايي شب قبل ) و در حين 2 ساعت بعد سيگار نكشيد .
    در طول آزمايش ( در طي 2 ساعت ) از ورزش و پياده روي خودداري نمائيد  .
    آزمايش را حتما" قبل از ساعت 10 صبح شروع كنيد و از انجام آن در ساعات ديرتر اجتناب كنيد .
    در طي  اين دو ساعت از خوردن هر نوع خوردني و آشاميدني(آب در حد متعارف  اشكالي ندارد) خودداري نماييد .
    ازمايش قند ناشتا و دو ساعت پس از غذا را در يك روز انجام دهيد .
دستور العمل جمع آوري ادرار تميز براي كشت و آزمايش كامل ادرار
نمونه ادرار براي تشخيص انواع عفونت هاي دستگاه ادراري  و اثبات وجود برخي از مواد و سلولها از جمله قند ، پروتئين ، خون ، گلبول هاي سفيد و گلبول هاي قرمز تحت بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم كشت داده مي شود
اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوري آلوده شود نتايج  ازمايش ادرار و كشت  آن خصوصا" از نظر تشخيص عفونت ها دچار اشكال خواهد شد ، لذا بايد  نكات زير را رعايت نمود:
ويژه بانوان :
    پيش از انجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب نماييد .
    دست هاي خود را كاملا" با صابون و آب شسته و به خوبي با دستمال  كاغذي خشك كنيد .
توجه داشته باشيد كه :
بهترين نمونه براي تشخيص عفونت هاي ادراري نخستين نمونه ادرار صبحگاهي است .
درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد ؛ بدون آن كه دست شما با سطح داخلي  ظرف  يا درب آن تماس پيدا كند .
با يك دست چين هاي  پوستي  دستگاه تناسلي را از هم باز كرده و با دستمال  يكبار مصرف اطراف مقعد و پيشابراه  را از جلو به عقب تميز كنيد . اين كار را دو بار و هر بار با يك دستمال جديد تكرار كنيد .
پس از اينكه جريان ادرار شروع شد ، قسمت اوليه ادرار ( چند قطره اول ) را دور ريخته و بقيه ادرار را با حجم 30 ميلي ليتر ( حداقل نصف ظرف ) جمع كنيد . توجه داشته باشيد كه ظرف مذكور تحت هيچ عنوان با پوست اطراف ناحيه تناسلي تماس پيدا نكند .
درب ظرف نمونه را بسته و آن را به آزمايشگاه تحويل  دهيد .
ويژه آقايان
    پيش از انجام آزمكايش از نوشيدن بيش از حد مايعات اجتناب نمائيد .
    دست هاي خود را كاملا " با آب صابون شسته و به خوبي با دستمال  كاغذي خشك كنيد .
    درب ظرف ادار را با احتياط باز كنيد ؛ بدون  آن كه دست هاي شما با سطح  داخلي ظرف يا درب آن تماس پيدا كند .
    سر آلت را با دستمال مرطوب يكبار مصرف دو بار و هر بار با استفاده از يك دستمال جديد تميز كنيد .
    مراقب باشيد كه سر آلت به سطح داخلي ظرف نخورد .
    مقدار كمي از قسمت اول ادرار ( چند قطره اول ) را به داخل توالت تخليه  كرده  و حدود 30 ميلي متر ( نصف ظرف  نمونه ) از آن را جمع كنيد .
    درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحويل آزمايشگاه  دهيد .
مراجعه كننده گرامي :
در صورتي كه نمونه ادرار در منزل تهيه مي شود :
     حتما" پس از جمع آوري ادرار بايد آن را در طبقه پائيد درب يخچال قرار دهيد .
    نمونه ادار را تقريبا" تا 12 ساعت پس از جمع آوري مي توان در يخچال نگهداري نمود .
    در زمان  انتقال نمونه ادرار به آزمايشگاه آن را در كنار يخ قرار دهيد .
دستور العمل  جمع آوري ادرار 24 ساعته
نمونه ادار 24 ساعته براي تشخيص بسياري از بيماري ها مخصوصا"بيماري هاي كليوي  مورد استفاده قرارمي گيرد .
نمونه بايد دقيقا" طي 24 ساعت جمع آوري گردد . به همين منظور گالن هايي از سوي  آزمايشگاه در اختيار شما  قرار  مي گيرد كه برخي از آنها حاوي مواد نگهدارنده مايع يا جامد است . نكته مهم اين است كه شما نبايد تحت هيچ شرايطي اين مواد را خالي كرده يا آنها را بو كنيد .
براي جمع آوري ادرار 24 ساعته هيچگاه از ظروفي غير از ظرف هايي كه آزمايشگاه در اختيار شما قرار مي دهد استفاده نكنيد .
ضمنا" رعايت موارد ذيل ضروري است :
    در ابتداي جمع آوري نمونه ، دفع ادرار را انجام داده و آن  را دور بريزيد  زمان را دقيقا" يادداشت كنيد      ( مثلا" ساعت 7 صبح ).
    به مدت يك شبانه روز ( 24 ساعت ) يعني تا ساعت 7 صبح فردا تمامي نوبت هاي دفع ادرار را در ظرف مخصوص جمع آوري كنيد .
توجه 1 :
اخرين نوبت دفع ادار بايد راس همان ساعتي كه جمع آوري ادرار شروع شده بود انجام و در ظرف مخصوص جمع آوري نمونه ريخته شود .
توجه 2 :
در صورت امكان ادرار را مستقيما" داخل گالن نريزيد و از ظرف هاي استريل ادرار جهت اين كار استفاده نمائيد .  
    در طول جمع آوري ادرار بايد ظرف جمع آوري دور از دسترس كودكان ودر جاي خنك               ( ترجيحا" در يخچال ) نگهداري شده و بلافاصله پس از اتمام كار به آزمايشگاه تحويل داده شود .
دستور العمل جمع آوري نمونه مدفوع
رايج ترين كاربرد آزمايش مدفوع تشخيص انواع مختلف انگل هاي بيماريرا در روده است . افرادي كه تحتآزمايش مدفوع  قرار مي گيرند ، بايد براي مدت 7 تا 10 روز پيش  از انجام اين ازمايش از درمان با روغن كرچك يا روغن هاي معدني ، بيسموت  ، منيزيم ، تركيبات ضد اسهال ، تنقيه با باريوم و مصرف آنتي بيوتيك ها خودداري نمايند . بهتر است اين آزمايش در سه نوبت انجام شود .نمونه مدفوع بايد مستقيما" در ظرفي كه از طرف آزمايشگاه در اختيار  بيمار قرار مي گيرد جمع آوري شود . اگر بيمار بستري است  . نمونه را  در يك ظرف خشك جمع آوري نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص   آبسلانگ ) . نمونه  را به ظرف برچسب دار منتقل نمائيد . نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا آب آلوده  شود  زير  ادرار مي تواند برخي از انگل هاي فعال را از بين ببرد .
بيماران بايد نمونه جمع آوري شده را مخصوصا" در موارد مشكوك به اسهال خوني بلافاصله به آزمايشگاه تحويل دهند . اگر انجام آزمايش حداكثر تا 30 دقيقه پس ازجمع آوري نمونه امكان پذير نباشد لازم است تا نمونه در يخچال قرار داده شود .
آزمايش بررسي خون مخفي  در مدفوع
گاهي اوقات خونريزي هاي مختصري در بخش هاي مختلف دستگاه گوارش اتفاق مي افتد كه به علت كم بودن با چشم ديده نمي شود . بنابر اين بايد با روش هاي آزمايشگاهي تشخيص داده شود . بهتر است اين آزمايش در 3 نوبت انجام شود .
براي انجام اين آزمايش بايد نكات زير را رعايت نمائيد :
    48- 72 ساعت پيش از آزمايش  و در طي  دوره جمع آوري نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز ؛ گوشت سفيد ( مرغ و ماكيان ) ماهي ، شلغم و تربچه  خودداري كنيد .
    مصرف قرص هاي آهن و فرفوليك ، كپسول هماتينيك  و ففول ، ايندومتاسين ، گلشيسين ، اسپيرين ، بروفن ، كورتون ها و ويتامين c   بايد 48 ساعت پيش از انجام آزمايش قطع شود . در صورت داشتن سابقه خونريزي از لثه 48 ساعت پيش از انجام آزمايش از مسواك زدن و كشيدن نخ دندان اجتناب نمائيد .
    نمونه بايد سريعا" به آزمايشگاه تحويل داده شود .
    نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا ساير مواد آلوده شود .
دستورالعمل جمع آوري نمونه مايع مني
ازمايش بر روي مايع مني به منظور تشخيص علت نازايي در مردان مورد استفاده قرار مي گيرد .
    نمونه بايد ترجيحا" در آزمايشگاه تهيه شود ، در غير اين صورت بايد آن را در مدت كمتر از نيم تا يك ساعت  به آزمايشگاه تحويل داد . درهنگام تحويل نمونه به ازمايشگاهزمان دقيق جمع آوري آن را به مسئول پذيرش اعلام  نمائيد .
    نمونه بايد پس از 3 تا 5 روز  پرهيز از نزديكي يا انزال تهيه شود  و نمونه هايي كه پيش از دو روز يا پس از هفت روز از آخرين نزديكي جمع آوري مي شود براي انجام  آزمايش مناسب نيست .
    وجود تب در خلال 3 روز پيش از انجام آزمايش ، نتيجه را تحت تاثير قرار مي دهد . بهترين نمونه مني نمونه اي است كه از طريق تحريك مصنوعي تهيه شده و در ظرف مخصوصي كه از طرف آزمايشگاه در اختيار شما قرار داده شده جمع آوري مي گردد  .
    نمونه جمع آوري شده توسط گاندوم براي آزمايش مناسب نيست .
    بايد دقت  شود كه تمام نمونه مني در ظرف  مخصوصريخته شود زيرا در غير اين صورت باعث به دست آمدن نتيجه  غير واقعي خواهد شد .
    قبل از ريختن نمونه به داخل  ظرف بهتر  است با در دست گرفتن ظرف ، دماي آن را به حدود 37 درجه سانتي گراد ( درجه حرارت بدن ) برسانيد .
    از قراردادن نمونه در حرارت هاي كمتر از 30- 37 درجه و بالاتر از 40 درجه ساني گراد خودداري نموده و سعي كنيد تا زمان تحويل نمونه به آزمايشگاه آن رادر دماي نزديك به حرارت بدن ( 37 درجه سانتي گراد ) نگهداري كنيد .
    آزمايشگاه مايع مني بعد از بستن لوله ها در مردان ( وازكتومي )
انجام آزمايش مني در اين افراد مانند آزمايش معمولي مني است با اين تفاوت  كه :
اين آزمايش بايد حداقل دو ماه پس از بستن لوله انجام شود .
در طي 24 ساعت پيش از انجام آزمايش نبايد نزديكي صورت پذيري يا مايع مني به هر علت دفع شود .   
در صورتي كه نمونه در  خارج آزمايشگاه تهيه شده است بايد هر چه سريعتر به آزمايشگاه منتقل شود .
توجه :
نمونه مايع مني كه از زمان جمع آوري آن بيش از نيم تا يك ساعت گذشته باشد ، فاقد ارزش تشخيصي است .
آمادگي هاي لازم  جهت آزمايش شناخت زودرس سرطان دهانه رحم
نام ديگر آن ، آزمايش پاپ اسمير است . اين آزمايش به منظور شناخت زودرس  سرطان دهانه رحم انجام مي شود و به علاوه در زمان انجام آن مي توان به التهاب  دهانه رحم و عفونت هاي آن نيز پي برد . رعايت  چند نكته پيش از انجام اين آزمايش ضروري است :
    از 72 ساعت قبل از انجام آزمايش از دوش واژينال (شستشوي داخل واژن با آب يا مواد ضد عفوني كننده ) پرهيز نمائيد .
    از نمونه برداري در زمان قاعدگي ، خونريزي فعال يا دوره هاي التهابي اجتناب كنيد .
آزمايش PSA  جهت افتراق توده هاي خوش خيم و بدخيم پروستات
انجام اين آزمايش از  اواسط دهه چهارم زندگي در آقايان توصيه مي شود ( بطور منظم و حداقل سالي يكبار ) .
     در صورتي كه اخيرا" معاينه پروستات شده ايد آزمايش را حداقل يك هفته به تعويق بيندازيد .
     حداقل بايد 48 ساعت از آخرين انزال ( مقاربت يا دفع مني به هر نحو ) گذشته باشد .
     در صورتي كه اخيرا" از پروستات سونوگرافي كرده ايد جواب آن را به مسئول آزمايشگاه نشان دهيد .
آزمايش هاي رايج هورموني
1-    آزمايش هورمون هاي تيروئيد
     هر چند  انجام آزمايش هورمون هاي  تيروئيد  نياز به رعايتمدوديت مصرف غذا و مايعات ندارد اما به علت اثري كه افزايش چربي هاي خون بر نتايج آزمايش هاي تيروئيد دارد ، حداقل 3 ساعت قبل از آزمايش ، غذا نخوريد .
     در صورت مصرف دارو حتما" بايد با پزشك مربوطه در مورد قطع يا ادامه مصرف آنها گفتگو نمائيد و آزمايشگاه را از اين موضوع مطلع سازيد .
2-    آزمايش پرولاكتين
پرولاكتين كه از بخشي از مغز ( هيپوفيز ) ترشح مي شود هورموني است كه در طي دوره حاملگي  و شيردهي 10 تا 20 برابر افزايش مي يابد . انجام اين آزمايش  در اختلالات هورموني از جمله به هم خوردن نظم عادت ماهيانه  در خانم ها و نيز بيماران مشوك به تومور هيپوفيز كمك كننده است .
بيماران بايد نكات زير را پيش از انجام اين آزمايش رعايت كنند:
1-    بايد حداقل 2 ساعت و حداكثر 3 ساعت بعد  از بيدار شدن از خواب  نمونه خون بدهند . نمونه هايي كه زود تر از اين زمان تهيه شوند افزايش ناشي از خواب را نشان خواهند داد.
2-    در شب قبل از آزمايش ، لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشيدن لباس هاي تنگ خصوصا" در ناحيه  سينه و پستان ها اجتناب نمايند.
3-    معاينه و نيز تحريك پستان ها طي 24 ساعت قبل موجب اشتباه در نتيجه آزمايش مي شود.
4-    بيماران بايد از نزديكي و تماس جنسي در شب قبل خودداري كنند .
5-     طي 12 ساعت قبل از انجام آزمايش از ورزش و فعاليت هاي شديد بدني خودداري نموده و مصرف قرص هاي ضد بارداري ، كلروپرومازين  و متيل دوپا را پس از مشورت با پزشك معالج قطع نمايند .
6-    استرس در زمان انجام آزمايش خصوصا" در طي 30 دقيقه پيش از آن موجب نتايج  اشتباه مي شود ، لذا بيماران  بايد استرس خود را در زمان آزمايش به حداقل برسانند .
چند نكته مهم :
    آزمايش قند خون ناشتا را پس از 8 ساعت ناشتايي انجام دهيد ( توجه داشته باشيد كه اين مدت ناشتايي بايد در طي شب باشد ) .
    آزمايش تري گليسيريد ( يكي از چربي هاي خون ) حداقل نياز به 12 ساعت ناشتايي دارد .
    براي انجام آزمايش نيتروژن اوره خون ( BUN  ) 4-8 ساعت ناشتايي كافي است ؛ بعلاوه بيمار بايد حداقل در طي 2-3 روز پيش از انجام آزمايش از مصرف غذاهاي حاوي گوشت  زياد خودداري نمايد . انجام اين آزمايش در كنار آزمايش كراتينين اطلاعات  دقيق تري از نحوه عملكرد كليه ها در اختيار پزشك  معالج قرار خواهد داد .
    انجام آزمايش اسيد اوريك و اوره خون نياز به حداقل 8 ساعت ناشتايي دارد .
    آزمون تعيين عيار پادتن ضد  ميكروب هليكوباكتر  پيلوري  كه يكي از عامل مهم مولد ورم و زخمهاي معده است نياز به آمادگي خاصي ندارد اما بهتر است كه بيمار شب قبل غذاي چرب مصرف نكند زيرا افزايش چربي خون مي تواند نتيجه اين آزمايش را مخدوش نمايد .

 

 

 

 

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
© 1397 کليه حقوق اين وب سايت متعلق به بيمارستان ایرانشهر می باشد