منوی اصلی
پیوندهای مفید
تبلیغات
اوقات شرعیآماربازدید سایت

واحد انباراز جمله وظایف مسئول انبار درخواست اجناس مورد نیاز ؛ چك كردن لوازم انبار به تاریخ و به روز تهیه رسید شناسنامه جهت كلیه ورودی های انبار ، تحویل و تحول اجناس مصرفی بیمارستان (كلیه واحدها ) همچنین انبار گردانی ماهیانه و سالیانه به طور متناوب انجام می شود

© 1398 کليه حقوق اين وب سايت متعلق به بيمارستان ایرانشهر می باشد