منوی اصلی
پیوندهای مفید
تبلیغات
اوقات شرعیآماربازدید سایت

بخش لنژريكنترل و بازدید دستگاههای لباسشویی خشك كن ، آبگیر و اتوكشی و غلطك به منظور حصول اطمینان از صحت كار آنها ، تنظیم برنامه و تقسیم كار و تعیین وظایف روزانه و راهنمایی عوامل تحت سرپرستی در طول هر شیفت كار بمنظور ارائه خدمات مطلوب از جهات كمی و كیفی در قسمت متبوع ، هماهنگی و اقدام برای انتقال البسه و ملحفه های آلوده و كثیف از بخش های مختلف به قسمت مربوطه جهت شستشوی و اطوكشی ، ضدعفونی و بازگرداندن آنها ، مراقبت و كنترل در جهت انجام نظافت قسمتهای مختلف قسمت مربوطه با استفاده از مواد پاك كننده ، ضدعفونی كننده و سفید كننده ، راهنمایی و رفع اشكال حرفه ای شاغلان رختشویخانه و اطوكش با هماهنگی و كمك سایر مسئولین ذیربط

© 1398 کليه حقوق اين وب سايت متعلق به بيمارستان ایرانشهر می باشد