منوی اصلی
پیوندهای مفید
تبلیغات
اوقات شرعیآماربازدید سایت

واحد حسابداريشرح مختصر از فعالیت واحد :

  • در واحد حسابداری از جمله فعالیت هایی كه صورت می گیرد، تهیه و تنظیم بیلان ماهیانه عملكرد مالی مركز میباشد

  • واحد صدور چك كار رسیدگی به اسناد ارائه شده، تعیین اعتبار درخواست های خرید و اسناد نهایی شده، تهیه مغایرت بانكی و كنترل گردش عملكرد حسابهای جاری بیمارستان را برعهده دارد.

  • در واحد رسیدگی كلیه اسناد تهیه شده توسط كارپردازی و اسناد تهیه شده در واحد حسابداری مانند اسناد حقوقی و اسناد خریدها و پرداخت ها و ... مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد تا از حیث مطابقت با قوانین هیچگونه مغایرتی وجود نداشته باشد و نیز پیگیری اسناد در امور مالی نیز برعهده این واحد است.

  • واحد درآمد و صورتحساب بیماران قراردادی، كار تهیه و تنظیم كلیه اوراق درمانی كه در واحدهای درمانی و پاراكلینیكی در طول یك ماه به بیماران ارائه شده را برعهده داشته و كار تهیه لیست های كلیه خدمات درمانی كه به صورت ماهیانه به سازمانهای طرف قرارداد ارسال میگردد و همچنین پیگیری وصول اسناد ارسالی و ... را انجام میدهد.

  • واحد ترخیص در بخش پشتیبانی اداره حسابداری قرار داشته و با بیماران در حال ترخیص سروكار دارد و كلیه پرونده های بیماران ترخیص شده به صورت روزانه به این واحد ارائه می شود و میزان پرداخت های خدماتی توسط بیماران در این واحد تعیین می گردد.

  • واحد صندوق بیمارستان اولین واحد پاسخگوی مالی به بیماران مراجعه كننده به واحدهای درمانی، پاراكلینیكی و احیانا بخش های خدمت رسان به بیماران است كه بصورت شبانه روزی مشغول بوده و وجوه دریافت شده بیماران را به حساب بانك بیمارستان واریز می نمایند.

  • واحد حسابداری حقوق و دستمزد نیز به صورت ماهیانه پرداخت حقوق و مزایای كاركنان را برعهده داشته و تهیه و تنظیم لیست های حقوقی و تهیه لیست های دیون كاركنان و تهیه و تایپ تعهدنامه های همكاران و همچنین تهیه سیاهه ریز حقوق كاركنان قدیمی و ... را بر عهده دارد.

  • واحد حسابداری پزشكان كار تهیه و تنظیم روزانه و ماهیانه عملكرد پزشكان را به منظور تعیین میزان عملكرد و پرداخت حق كارانه ایشان و استخراج سهم بیمارستان از میزان عملكرد ماهیانه پزشكان و پاسخگویی به افراد ذینفع مراجه كننده در طول عملیات محاسبات و ... را برعهده دارد.

  • واحد دایره اموال واحدی است كه كلیه كالاهای سرمایه ای مركز تحت نظر این واحد می باشد و تهیه و نگهداری اقلام در اختیار واحدها و كاركنان در حیطه كار این واحد بوده تا حقوق شركت نیز در این فرایند محفوظ بماند و نیز فروش اقلام اسقاطی البته با دریافت مجوز قانونی نیز برعهده این واحد است.

  • واحد بایگانی مالی كار خطیری برعهده داشته و كلیه اسناد صادره و همچنین كلیه پرونده های مالی پرسنل نیز تحت نظر این واحد بوده و كلاسه شدن اسناد و اوراق در پرونده ها از عمده فعالیت های آن واحد میباشد.
© 1398 کليه حقوق اين وب سايت متعلق به بيمارستان ایرانشهر می باشد