منوی اصلی
پیوندهای مفید
تبلیغات
اوقات شرعیآماربازدید سایت

مدارك پزشكياز نظر قانونی،‌ مدارك پزشكی ارزش زیادی به منظور دفاع از پزشك و بیمارستان و بیمار دارد. وجود یك پرونده كامل پزشكی و ثبت تمام بیماریهای شخص در طول مدت زندگی اهمیت فوق العاده ای دارد. مخصوصآ در پیگیری درمان بیمار و آگاهی از سوابق تاریخی بیماری،‌ بسیار ارزنده بوده و به تشخیص و معالجه بیمار كمك قابل توجهی می نماید.

 

شرح مختصر از فعالیت واحد :

 

 

بایگانی : كل پرونده هایی كه از بخش های مختلف به بایگانی فرستاده می شوند، پس از مرتب شدن و بررسی كمی و كیفی در فایل های مربوطه بایگانی می گردد.

 

 

آمار: تمام آمارهایی كه توسط منشی از بخش ها فرستاده می شود جمع آوری شده و به كامپیوتر وارد می شود و به صورت ماهیانه به معاونت درمان ارسال می گردد. نمودارها نیز بر اساس آمارها و شاخص های سالیانه تهیه می گردد.

 

 

كد گذاری: تمام پرونده های بیمارانی كه از بخش ها مرخص شده اند توسط منشی به بایگانی فرستاده می شود و پس از مراحل مختلف جهت كدگذاری آماده می شود. كدگذاری بیماریها و اقدامات بر اساس كتابهای مربوطه انجام می شود.

 

 

پذیرش سرپایی : پرونده هایی كه بصورت سرپایی از بخش ها فرستاده می شود (بیماران زیر 24 ساعت) پس از انجام اقدامات لازم فایل می شود .

 

 

گزارش پاتولوژی : بیمارانی كه بستری یا سرپایی عمل می شوند جواب آزمایش پاتولوژی به بایگانی فرستاده می شود كه روی پرونده گذاشته می شود

 

© 1398 کليه حقوق اين وب سايت متعلق به بيمارستان ایرانشهر می باشد