منوی اصلی
پیوندهای مفید
تبلیغات
اوقات شرعیآماربازدید سایت

دفتر پرستاريدفتر پرستاری بیمارستان ایرانشهر در طبقه اول قرار داشته و شامل دو اتاق (یك اتاق مخصوص مترون و یك اتاق دیگر مربوط به سوپروایزرهای بیمارستان) می باشد بیمارستان پنج نفر سوپروایزر دارد كه یك سوپروایزر آموزشی و چهار سوپروایزر در شیفت های مختلف بیمارستان همكاری دارند.

 

مترون بیمارستان نظارت كامل به تمام امور درمانی بیمارستان و كادر های مختلف و كادر پرستاری داشته و هر روزه از تمام بخش های بیمارستان بازدید و از نزدیك مسائل و مشكلات و كمبودها را بررسی مینماید .

 

كلاس های آموزشی هر ماه زیر نظر سوپروایزر آموزشی در سالن كنفرانس بیمارستان توسط یكی از خانم های پرستار و یا پزشكان متخصص در رابطه با بیماریهای مختلف برگزار می شود و اغلب در این كنفرانس ها از پرسنل بیمارستان های مختلف نیز دعوت به عمل می آید.

 

© 1398 کليه حقوق اين وب سايت متعلق به بيمارستان ایرانشهر می باشد