منوی اصلی
پیوندهای مفید
تبلیغات
اوقات شرعیآماربازدید سایت

مديريتوظایف بخش مدیریت:

  • كسب خط مشی و برنامه كلی و دستورالعمل های اجرایی از رئیس بیمارستان

  • نظارت بر كار كاركنان واحدهای تحت سرپرستی، تنظیم برنامه و تقسیم كار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان

  • نظارت بر فعالیتهای امورمالی بیمارستان

  • جمع آوری اطلاعات مربوط به امور و نیازهای كلی بیمارستان شامل: لوازم وتجهیزات، تعمیرات اساسی و یا بازسازی ساختمان، و تهیه گزارش مربوطه

  • مطالعه و بررسی در مورد وسائل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان، توزیع، نگهداری و كنترل آنها به منظور استفاده صحیح از امکانات

  • برنامه ریزی طرحهای كوتاه مدت بیمارستان

  • هماهنگی امور بیمارستان و مطابقت آنها با استانداردهای بیمارستانی  •  
  •  
© 1398 کليه حقوق اين وب سايت متعلق به بيمارستان ایرانشهر می باشد